Neste ontwikkeld nieuwe techniek voor chemische recycling van plastic afval

Bio-raffinaderij Neste is bezig met een onderzoek naar een techniek waarmee plastic afval door middel van chemische recycling kan worden gerecycled. Het afval kan dan dienen als nieuwe grondstof voor de productie van brandstoffen, chemicaliën en kunststoffen. De techniek wordt in 2019 op industriële schaal getest. Het doel is om middels deze chemische recycling in het jaar 2030 een miljoen ton plastic afval per jaar te kunnen recyclen.

Koolstof-voetafdruk verkleinen
Neste is de grootste producent van diesel afkomstig uit afvalmaterialen ter wereld. Met de nieuwe techniek voor het recyclen van de plastic afvalstroom wil het bedrijf ook nummer 1 worden op het gebied van koolstofarme raffinage en circulaire economie. Door plastic als grondstof te gebruiken kan het gebruik van ruwe olie verminderd worden. Daarmee wordt de koolstof-voetafdruk van de producent drastisch verkleind.

Chemische recycling aanvulling op mechanische recycling
In Europa wordt per jaar zo’n 27 miljoen ton plastic consumentenafval geproduceerd. Op dit moment wordt hiervan nog maar een derde gerecycled. De Europese Commissie wil dat dit in het jaar 2025 verhoogd is naar 50% en in 2030 naar minimaal 55%. Om deze doelstelling te behalen is zowel chemische als mechanische recycling nodig”, laat Matti Lehmus, Executive Vice President van Neste’s olie-divisie, weten. “Bij chemische recycling wordt plastic afval ingezet als grondstof voor de raffinage en petrochemische industrie. Chemische recycling vormt daarmee een aanvulling op de al bestaande mechanische recycling. Er worden zo meer afzetmogelijkheden voor gerecyclede plastic materialen gecreëerd”.

Partners
Neste is op zoek naar partners om betere technologieen en waardeketens te ontwikkelen om de nieuwe vorm van recycling op industriele schaal toe te kunnen passen. “We willen samenwerken met toonaangevende organisaties die ook streven naar het verhogen van duurzaamheid”, aldus Lehmus.