Nieuw voorstel voor aanpak 'plastic soep' bij Tweede Kamer

Nog altijd is Europa druk bezig een oplossing te vinden om de plastic soep, de ophoping van plastic verpakkingsafval, te verminderen. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, heeft enkele nieuwe plannen voor de aanpak van dit milieuprobleem in een brief aan de Tweede Kamer voorgelegd. De reacties van betrokken partijen op het voorstel waren wisselend.

Focus op plastic flesjes
De doelstelling die Van Veldhoven heeft gesteld in de brief is dat er in 2020 minimaal 70 tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval moeten belanden en dat 90 procent van de plastic flesjes gerecycled moet worden. Bij het niet halen van deze doelstelling wil de staatssecretaris dat de statiegeld-maatregel op PET-flesjes wordt ingevoerd in het jaar 2021. Hiervoor moet de regering samenwerken met bedrijven uit de verpakkingsindustrie, gemeenten en overige betrokken partijen. Om de doelstellingen niet vrijblijvend te laten zijn, werden er ook verschillende maatregelen in de brief vermeldt. Producenten van verpakkingen die slecht recyclebaar zijn, moeten meebetalen in de kosten van het opruimen van afval. Producenten die wel milieuvriendelijke verpakkingen op de markt brengen, betalen minder.

Voordelen en nadelen aan voorstel
Hoewel de plannen op het eerste gezicht een goed voorstel lijken, zijn milieuorganisaties als Recycling Netwerk, Greenpeace Nederland, Plastic Soup Foundation en Stichting de Noordzee het er niet mee eens. Zij vinden de uitstel van het statiegeldbeleid geen goed plan. Maar liefst 200 gemeenten hebben laten weten het invoeren van statiegeld op kleine, plastic flesjes een doeltreffende maatregel te vinden. De uitstel van 3 jaar houdt in dat er nog miljoenen flesjes en dopjes in het milieu belanden waardoor de plastic soep nóg meer kan toenemen. Er moet nu al worden ingegrepen volgens de organisaties.
Stichting Afvalfonds Verpakkingen is verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van plastic verpakkingen in Nederland. Deze stichting ziet de invoer van het statiegeldsysteem niet zitten. De invoer van dit uitgebreide landelijke systeem kost veel tijd en geld. Bovendien is het wettelijk gezien niet realistisch om te verwachten dat dit systeem op korte termijn ingevoerd kan worden. Het is volgens Afvalfonds Verpakkingen beter om op de alternatieve oplossingen te focussen.
Een ander kritiekpunt wat geuit wordt is dat het statiegeldsysteem zich alleen richt op plastic flesjes. Terwijl blikjes juist het grootste deel van het verpakkingsafval vormen.