China stopt invoer plastic afval vanuit Europa

China heeft haar importbeleid voor de invoer van afval vanuit Europa aangescherpt. Het land weigert sinds 1 januari dit jaar vierentwintig soorten afval, waaronder textiel en plastic. Dit levert grote problemen op voor Europa aangezien het merendeel van ons plastic afval in China verwerkt werd.

Europees afval slecht gesorteerd
Europa verkocht het grootste deel van het plastic afval al sinds de jaren ’80 aan China, omdat het daar hard nodig was om te gebruiken als grondstof voor producten in het eigen land. Maar China heeft nu het drastische besluit genomen om deze invoer geheel te staken. Vorig jaar heeft het land aan de Wereldhandelscommissie al laten weten dat het Europese afval slecht gesorteerd is en nog te veel schadelijke stoffen bevat. Dit levert milieuproblemen en problemen voor de volksgezondheid op in China.

Verbranden
Europa kan het nog een deel van haar plastic afval afvoeren naar andere Aziatische landen, ongeveer een derde. Maar het grootste deel zal nu verbrand worden in verbrandingsovens in Europa. Dit aangezien wij in Europa te weinig goede technologie hebben om al dit afval zelf te recyclen.

We verliezen de Europese doelstellingen uit het oog
Deze verandering heeft ingrijpende consequenties voor de Europese doelstellingen op het gebeid van recycling. Het streven was om in 2018 54% van het consumenten- én bedrijfsafval te recyclen. Nu een groot deel verbrand zal gaan worden, worden deze doelstellingen onhaalbaar.

Kosten voor consumenten
Een ander gevolg is dat consumenten ook meer zullen gaan betalen. De Nederlandse verpakkingsindustrie betaald per jaar ongeveer 150 miljoen euro voor de inzameling en recycling van plastic verpakkingen. Dit bedrag wordt doorberekend in de prijs van de producten. Nu het meeste plastic afval niet meer verkocht kan worden zal er meer betaald moeten worden door bedrijven en zullen de prijzen van plastic verpakte producten stijgen.

Gebruik gerecycled plastic stimuleren
Nederland wil daarom gerecycled plastic meer gaan stimuleren. Voor bedrijven is er op dit moment geen verplichting om plastic te recyclen en daarbij is gerecycled plastic ook duurder. Een woordvoerder van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken wil er zeker werk van maken om de Nederlandse afvalsector meer te laten recyclen. “Verbranden van materialen die nog kunnen dienen als nieuwe grondstof is ontzettend zonde. We moeten niet alleen plastic recyclen voor verpakkingen maar ook producten als auto-onderdelen of bouwmaterialen. De Europese en Nederlandse overheid moet dit stimuleren door middel van subsidies”.