FloraHolland draagt bij aan verduurzaming van de sierteeltsector

Veilingorganisatie FloraHolland en samenwerkingspartner Milgro willen graag bijdragen aan het verbeteren van ons milieu. De organisaties hebben zichzelf als doel voor 2018 gesteld om het recyclingpercentage te verhogen naar ten minste 88%.

Duurzaamheid sierteeltsector
FloraHolland neemt al veel maatregelen om de CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te houden en schadelijke effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken. In 2017 recyclede de organisatie al 81% van de totale hoeveelheid aan afval. Veel grondstoffen werden hergebruikt of gecomposteerd. Op die manier werken FloraHolland en Milgro samen aan een duurzame en toekomstbestendige sierteeltsector.

Internationale aanpak
Er komt steeds meer vraag vanuit de samenleving naar duurzaam geproduceerde bloemen en planten. De FSI, een organisatie voor de internationale sierteeltketen, heeft een plan opgesteld waarbij het doel is om in 2020 minimaal 90% van het afval uit deze branche te recyclen. Vele veilingorganisaties, waaronder ook FloraHolland, hebben zich hierbij aangesloten.