U bent hier

Schipper Recycling krijgt dwangsom van provincie Groningen

De interne commissie rechtsbescherming heeft de provincie Groningen niet tegengehouden bij het opleggen van een dwangsom van 190.000 euro aan het bedrijf Schipper Recycling in Farmsum. De commissie geeft de provincie gelijk in haar besluit en vindt dat deze de regels met betrekking tot milieu en bestuur op de juiste manier zijn nageleefd.

De reden dat provincie Groningen de dwangsom heeft opgelegd aan Schipper Recycling, is het bedrijf meer afvalverbrandingsslakken op het terrein heeft opgeslagen dan toegestaan. Op het terrein van Schipper Recycling ligt zo’n 193.000 ton afval zonder de daarvoor bestemde bodembescherming. Dit is schadelijk voor het milieu aangezien dit afval giftige stoffen bevat. Door de afvalberg kon ook niet onderzocht worden of er bodemverontreiniging is opgetreden. In de afgelopen drie jaar is het bedrijf meermaals verzocht hier iets aan te doen, maar de waarschuwing werd keer op keer genegeerd. Hierop besloot de gemeente over te gaan op het opleggen van de dwangsom. Schipper Recycling heeft daartegen bezwaar gemaakt bij de commissie rechtsbescherming. Echter blijf het stil toen de commissie het bedrijf vroeg aanvullende informatie over de kwestie aan te leveren. De commissie heeft het bezwaar daardoor niet kunnen aannemen en stelde de provincie in het gelijk. Het besluit is hierna overgenomen door Gedeputeerde Staten. Schipper Recycling heeft nog zes weken de tijd om in beroep te gaan bij de Rechtbank Noord-Nederland.