Bioplastics blijken slecht voor milieu

Onlangs publiceerde het Tijdschift Milieu van de VVM een artikel waarin zij aantoonden dat de productie van de zogeheten bioplastics schadelijker is voor het milieu dan die van gewone plastics. VVM is een netwerk van specialisten die samen werken aan een duurzame toekomst.
Volgens het artikel zou de beste optie zijn om plastic zo veel mogelijk te scheiden om het recyclingpercentage te optimaliseren. PET-flessen bijvoorbeeld zijn prima te recycling, tenzij er andere soorten plastic door gemengd zijn. Maar zelfs gewone verbranding lijkt nog een beter alternatief. Voor elk soort plastic geldt dat het enkel goed te recycling is als het zorgvuldig gesorteerd wordt. Mengsels zijn moeilijk te recycling. Dit komt doordat de smeltpunten van de verschillende soorten plastic niet gelijk zijn. De nauwkeurige scheiding maakt het recyclingproces complex.
Bioplastics worden geproduceerd uit herwinbare grondstoffen. Maar dit alternatief heeft vele nadelen. Zo is er een gigantisch groot oppervlak nodig aan landbouwgrond. De bewerking van deze grond, het oogsten en verwerken van de opbrengsten kost veel energie. Omgerekend kost de productie van 1 kilo bioplastic ongeveer 2 kilo aardolie, terwijl er voor de productie van 1 kilo gewoon plastic maar 1,5 kilo aardolie nodig is. Daarnaast levert gewoon plastic bij de verbranding ook nog energie wat gebruikt kan worden om elektriciteit op te wekken.