BIOeCON ontvangt subsidie voor BiCEPS

De Nederlandse overheid (Agentschap NL) heeft BIOeCON subsidie toegekend voor het project BiCEPS. Dit project richt zich op het direct opwekken van elektriciteit uit "opgeloste" biomassa waarbij hoge electrische rendementen mogelijk zijn. BIOeCON voert dit project uit in samenwerking met de Faculteit Chemische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven, waar het universitaire onderzoek uitgevoerd wordt in de vakgroep van Prof. Dr. E. Hensen.

BIOeCON, in Biofuels Digest aangeduid als een Nederlandse pionier op het gebied van biofuels, is een bedrijf dat de basis heeft gelegd voor twee nieuwe technologieĆ«n. De eerste is het omzetten van biomassa in bio-olie. Deze technologie is ondergebracht in KiOR, een Amerikaanse start-up, waarin inmiddels al vele miljoenen zijn geĆÆnvesteerd. De tweede nieuwe technologie is BiCHEM. Met behulp van deze technologie wordt biomassa omgezet in een specifiek molekuul dat als grondstof kan dienen voor brandstoftoevoegingen. Met de nu toegekende subsidie wil BIOeCON samen met de TUe aantonen dat het Biceps concept uit te werken is tot een derde biomassaconversie technologie.

http://www.bioecon.com