Biobased aromaten uit huishoudelijk afval

Kennisinstituut TNO heeft een samenwerking met enkele afvalbedrijven, namelijk Attero, AEB, Orgaworld en de Vereniging Afvalbedrijven, een onderzoek verricht naar hoe koolhydraten uit huishoudelijk afval gebruikt kunnen worden als grondstof voor ‘biobased’ aromaten. Het project had de toepasselijke naam Waste2Aromatics. De resultaten zijn hoopgevend.

Dubbele winst
Gezien de resultaten van het onderzoeksproject zien de partners zeker gelegenheid om verder onderzoek uit te voeren. Aromaten zijn een onmisbare grondstof in de chemische industrie. Deze grondstof wordt gewonnen uit aardolie en dit is belastend voor het milieu vanwege de hoge CO2 uitstoot. Het winnen van deze aromaten uit afvalmaterialen is naast goed voor het milieu ook winstgevend.

Het proces
Per jaar wordt er door de huishoudens in Nederland zo’n 5 miljoen ton afval geproduceerd. De organische delen van dit afval bevatten cellulose. Tijdens het onderzoek werd er zeer hete stoom gebruikt om de aromaten uit het afval te verkrijgen. De opbrengst kwam uit tussen de 10 en 80 procent. Tijdens vervolgonderzoeken willen de partijen deze winst verhogen en daarnaast de productiekosten verlagen en meer vertrouwen in deze technologie kweken. De eerste stap is opschaling en hierna willen de onderzoekers een pilot-traject opzetten.