Samenwerking Kringloopwinkel Grou en Omrin-Estafette in afvalscheiding

Onlangs heeft Kringloopwinkel Grou haar medewerking toegezegd aan de door Omrin-Estafette voorgestelde Pilot BEST-tas die 5 september van start gaat. Aan deze proef, die een jaar zal duren, worden in Grou herbruikbare goederen van huis opgehaald door de korfbalvereniging. Omdat het hier een onderzoek betreft, zullen de goederen naar Omrin-Estafette worden gebracht.
Tegelijkertijd is een duurzame samenwerking tussen Kringloopwinkel Grou en de Milieustraat in gang gezet met als doel de afvalscheiding te verbeteren.

“We hebben vanaf de start in 2016 direct ingezet op duurzaamheid. Dat houdt in dat we niet alleen doorstroom van goederen naar een 2e (of 3e) eigenaar nastreven. De afgelopen jaren hebben we constant tijd gestoken en aandacht gegeven aan het recyclen van niet verkoopbare (kapotte) spullen om hiermee het afval te reduceren. En dat proces begint bij afvalscheiding”, aldus directielid René Meijer. “Het lijkt een beetje scheef dat de goederen naar de kringloop in Leeuwarden gaan maar dat heeft te maken met het vergaren van gegevens voor het onderzoek. Wij ondersteunen het hogere doel van deze pilot en daarom werken we graag mee aan deze proef”. Uiteraard kan men tijdens deze pilot nog altijd de herbruikbare spullen bij de Kringloopwinkel in Grou blijven afgeven.

Kringloopwinkel Grou verleent tevens haar medewerking aan de verspreiding van de zogenaamde biobakjes; de kleine grijze bakjes waarin men schillen en ander groen afval vanaf het aanrecht in kan doen.

De Overheid heeft voor 2020 haar doelstelling bijgesteld en wil dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden is. Daarmee gaat het restafval omlaag van ongeveer 250 kg per inwoner in 2014 naar 100 kg in 2020. Volgens Omrin belanden er nog teveel bruikbare goederen in het restafval en daarom wordt een proef gehouden in Grou in samenwerking met de plaatselijke korfbalvereniging en de kringloopwinkel. Met de BEST-tas wordt onderzocht of het ophalen van goederen als boeken, elektra, speelgoed en textiel een positief effect heeft op de hoeveelheid restafval.