Symbolen

Er zijn veel symbolen die iets zeggen over de mate waarin een product kan worden gerecycled, het milieu belast of juist uit gerecycled materiaal is gemaakt. Onderstaande symbolen helpen je om de symbolen te herkennen en de betekenis te begrijpen.

Naast recyclen is het ook belangrijk om producten te kopen die gemaakt zijn uit gerecycled materiaal. Zo wordt de recyclingkringloop gestimuleerd en neemt de vraag naar gerecycled materiaal toe.

kringloopsymboolKringloopsymbool
Het kringloopsymbool geeft aan of een product kan worden gerecycled.

kringloopsymbool met percentageKringloopsymbool met percentage
Het kringloopsymbool met percentage geeft aan welk deel van een product is gemaakt van gerecycled materiaal.

kringlooplogo papier en kartonPapier & karton
Het kringlooplogo met drie pijlen kunt u vinden op verpakkingen van papier en karton. Het betekent dat deze verpakkingen samen met oudpapier gerecycled kunnen worden. Het symbool wil echter niet zeggen dat de verpakking van het product gemaakt is van gerecycled papier of karton.

GlasbaklogoGlasbaklogo
Het glasbaklogo staat op eenmalige glazen verpakkingen. Het betekent dat de verpakking in de glasbak hoort en wordt gerecycled.

Symbool kunststof recyclingSymbool kunststof recycling
De kunststoffenindustrie heeft een coderingssysteem dat recyclers helpt bij het sorteren van kunststofproducten. Middels het systeem zijn 7 kunststofsoorten te herkennen. Het nummer verwijst naar het soort kunststof waaruit de verpakking is gemaakt. Het symbool is bedoeld voor recyclingbedrijven. De nummers staan voor de volgende kunststoffen:
1 = Polyethyleentereftalaat (PET) - oa PET flesjes;
2 = HogeDichtheidPolyethyleen (PE-HD) - oa plastic containers, pijpen;
3 = Polyvinylchloride (PVC) - oa rioleringspijpen, kunststof kozijnen;
4 = LageDichtheidPolyethyleen (PE-LD) - oa huishoudfolie, krimpfolie;
5 = Polypropyleen (PP) - oa plastic meubelen, jerrycans, auto onderdelen;
6 = Polystyreen (PS) - oa wegwerp bekertjes, frietbakjes;
7 = Overige kunststoffen en gemixte kunststoffen.

Symbool magneet en blikjeSymbool metalen verpakkingen
De magneet en het blikje vindt u op metalen verpakkingen. Het betekent dat de verpakking met behulp van magneten uit de afvalstroom wordt gehaald en gerecycled.

Logo blik recyclingSymbool blik recycling
Het nieuwe symbool voor blik recycling. Het symbool geeft aan dat aluminium en staal bij recycling hun unieke materiaaleigenschappen behouden. Het is daarom een 'permanent' materiaal en heeft geen invloed van 'downcycling'.

Symbool AluminiumSymbool Aluminium
Het symbool voor aluminium staat op verpakkingen van aluminium. Deze verpakkingen worden met behulp van een wisselstroomafscheider uit de afvalstroom gehaald en gerecycled.

Het Europees ecolabelHet Europees ecolabel
Het Europees ecolabel wordt gebruikt voor producten die het milieu gedurende hun volledige levenscyclus minder schade berokkenen. Dit label wordt in alle landen van de Europese Unie met dezelfde betekenis gebruikt. Het staat op alle mogelijke soorten producten.

De MilieukeurDe Milieukeur
De Milieukeur is het officiƫle Nederlandse milieukeurmerk. Schrijf- en kopieerpapier van Nederlandse producenten kunnen het Nederlandse Milieukeur krijgen als ze voldoen aan bepaalde eisen.

Symbool drankenkartonsSymbool drankenkartons
Op drankenkartons zoals melkpakken, yoghurtpakken en pakken met vruchtensap staat soms het symbool met de opgestoken duim. Dit symbool dient ervoor de consument bewust te maken om lege drankenkartons plat te maken. Zo neemt dit afval minder ruimte in en is het gemakkelijker te recyclen.

Symbool zwerfafvalSymbool tegen zwerfafval
Het vuilnisbakje met de wijzende hand of figuurtje staat op verpakkingen waarvan de kans groter is dat ze op straat terecht komen, zoals bijvoorbeeld drankenblikjes. Het symbool betekent dat de lege verpakking in de vuilnisbak hoort.

Symbool niet in de afvalbakSymbool "Niet in afvalbak"
Dit symbool waarschuwt om bepaald afval niet in de afvalbak te gooien. Dit geldt bijvoorbeeld voor batterijen, spaarlampen, verfresten en medicijnen. Dit afval valt onder het klein chemisch afval.

Symbool kiemplantlogo / composteerbaarSymbool kiemplantlogo / composteerbaar
Producten die het kiemplantlogo mogen voeren kunnen zonder negatieve gevolgen voor de compostering en de compostkwaliteit worden afgevoerd via het GFT. Dit logo is ontwikkeld door de Belangenvereniging Composteerbare Producten Nederland (BCPN).

Symbool Groene PuntSymbool Groene Punt
Het symbool met een groene en een witte pijl betekent dat de producent van de verpakking bijdraagt aan de kosten van het afvalscheiding- en recyclingsysteem 'Groene Punt'. Het symbool betekent dus niet dat de verpakking is gerecycled, of dat de verpakking wordt gerecycled.

recycling-glas-afval-weggooiwijzerSymbool glas afval uit Weggooiwijzer
Dit symbool wordt gebruikt in de Weggooiwijzer ten teken dat de verpakking bij het glas afval kan worden gerecycled.

recycling-oud-papier-weggooiwijzerSymbool oud papier uit Weggooiwijzer
Dit symbool wordt gebruikt in de Weggooiwijzer ten teken dat de verpakking bij het oud papier kan worden gerecycled.

recycling-plastic-afval-weggooiwijzerSymbool plastic afval uit Weggooiwijzer
Dit symbool wordt gebruikt in de Weggooiwijzer ten teken dat de verpakking bij het plastic afval dat kan worden gerecycled.

recycling-restafval-overig-weggooiwijzerSymbool restafval overig uit Weggooiwijzer
Dit symbool wordt gebruikt in de Weggooiwijzer voor rest afval dat niet kan worden gerecycled, maar bij het restafval dient te worden gegooid.