Preventie en afvalmanagement

Preventie en afvalmanagement is een breed begrip. Er bestaan verschillende beschrijvingen voor het begrip afvalmanagement, die afhangen van verschillende gezichtpunten.

Preventie en afvalmanagement bij bedrijven

Vanuit het gezichtspunt van uw bedrijf komt afvalmanagement neer op het in kaart brengen en beheersen van de afvalstromen en de daarbij behorende kosten van de afvoer van afval. Met goed afvalmanagement kunt u als bedrijf veel geld besparen.

Preventie en afvalmanagement thuis

U kunt afvalmanagement ook thuis toepassen. In dit kader ligt de nadruk meer op de preventie van afval en het hergebruik van materialen in uw eigen huishouden. In steeds meer gemeenten wordt de gemeentelijke afvalheffing variabel gemaakt. Dat wil zeggen dat u zelf geld en het milieu kunt besparen door aan afvalpreventie en hergebruik van afval te doen. Er zijn vele mogelijkheden voor u om iets goeds te doen voor het milieu en tegelijk geld te besparen!

Preventie en afvalmanagement bij overheden

Tenslotte kunnen ook overheden zich actief met afvalmanagement bezig houden. De overheid dient een voorbeeld functie te vervullen in het stimuleren van afvalmangement bij burgers, bedrijven en intern bij de overheid.