'Blikruzie' gaande in Kampen tussen kringloopwinkel en gemeente

In Kampen is een 'blikruzie' ontstaan tussen de gemeente en de kringloopwinkel. De gemeente is namelijk sinds 1 januari dit jaar begonnen met het inzamelen van blik. Dit tot grote verbazing van de kringloopmedewerkers, die al vele jaren de verantwoording dragen voor de blik-inzameling in Kampen.

Plotselinge verandering
Bestuursvoorzitter van de kringloop Bert Weever is ontzet. "In de loop der jaren is het zo gegroeid dat wij het blik ophalen, ik denk zeker al een jaar of twintig", vertelt hij. "Volgens ons rijdt de gemeente een scheve schaats door het blik opeens zelf in te gaan zamelen." Weever geeft aan dat de gemeente niets heeft overlegt, maar enkel de mededeling heeft gedaan dat ze voortaan ook blik zullen ophalen.

Grote schade
Veel Kampenaren zijn gelukkig wel gewent aan de inzameling door de kringloopwinkel, en zetten daarom hun blik nog steeds aan de weg op de afhaaldagen. "Maar we beginnen al te merken dat dit minder wordt. En dat is zorgwekkend, want als de inkomsten van de blikinzameling wegvallen gaat het de kringloopwinkel op den duur geld kosten. Dit kan wel zo’n 10.000 euro per jaar zijn!”, vreest Weever.
Weever benadrukt wel dat hij de gemeente nog wel als een betrouwbare en constructieve partner in de wereld van de afvalinzameling ziet, maar dat deze ontwikkeling hem wel in het verkeerde keelgat schoot. De concurrentie is niet hetgene dat we vrezen, maar het moet wel eerlijk gebeuren. "We hebben veertig medewerkers in ons bedrijf en die zijn allemaal boos over deze onaangekondigde beslissing”, aldus Weever.
De kringloopwinkel is verschillende malen in overleg gegaan met de gemeente over deze kwestie maar dit heeft nog altijd niets opgeleverd. "We zijn van mening dat een jarenlange samenwerking niet zondermeer opgezegd kan worden zonder dat dit gevolgen heeft. We willen praten over een financiële vergoeding voor de te verwachten schade”, geeft Weever aan. De gemeente zelf wil niet inhoudelijk reageren op de 'blikruzie'. Wel geeft een woordvoerder van de gemeente aan dat zij in gesprek zijn met de kringloopwinkel maar voorlopig in elk geval nog niet zullen stoppen met de blikinzameling.