Biogas

Biogas is het gas dat ontstaat bij een vergistingsproces. Biogas bestaat voornamelijk uit methaan (ongeveer 60%) en kooldioxide (ongeveer 35%). Daarnaast kan het nog waterstofsulfide, waterstofgas, ammoniak en waterdamp bevatten.

Biogas wordt vanwege de organische oorsprong gezien als duurzame energie. Het heeft een verbrandingswaarde van 50 tot 70% van aardgas. Afhankelijk van het methaangehalte zal biogas een stookwaarde van ongeveer 23 MJ/m3 hebben (aardgas = 31,6 MJ/m3). Biogas kan worden gestookt in een verbrandingsmotor, maar vindt ook toepassing in bijmenging bij aardgas.

label: 

B