Biofilter

Biofilters worden toegepast in onder andere de composteringsinrichtingen, waterzuiveringsinstallaties, smaakstoffenindustrie, kunststofproductie en de voedingsindustrie.
In een biofilter wordt de lucht gezuiverd van hinderlijke geuren.
Dit gebeurt in een bed van biologisch filtermateriaal zoals houtsnippers, geprepareerde boomschors, lava of ander organisch materiaal. Door een ventilator wordt de verontreinigde lucht afgezogen en via een voorfilter door een rooster en het filtermedium geblazen.

Voordelen van een biofilter zijn:
- Lage investeringskosten.
- Produceert weinig afvalwater.
- Eenvoudig te construeren.
- Goede verwijdering van biologisch afbreekbare filtermedium.

Nadelen van een biofilter zijn:
- Verlangt een groot oppervlakte.
- Periodiek wisseling van het filtermedium noodzakelijk.
- Vochtigheid van het filtermedium / materiaal moeilijk te controleren.
- Weinig regel parameters om de efficiëntie te verbeteren.
- Schommelingen in de concentratie hebben grote invloed op de werkingsefficiëntie.
- Het filterbed moet continu belucht worden.

werking biofilter
Schematische tekening biofilter

label: 

B