Milieustraat Otelaar

Gemeente: 

Barneveld

Locatie

Otelaarseweg 9
Barneveld
Phone: 14 0342
NL

Openingstijden: 

Maandag - gesloten.
Dinsdag t/m vrijdag - 09:00 - 16:00 uur.
Zaterdag - 08:00 - 15:00 uur.
Zondag - gesloten.

Afvalsoorten: 

De volgende afvalsoorten kunt u brengen met de milieupas:
• Asbest (maximaal 100 kilo per jaar)
• Autobanden (maximaal 5 stuks per jaar)
• Frituurolie en/of -vet
• Grof huisvuil/restafval dat niet in de grijze container past.
• Grof tuinafval, zoals snoeihout
• Grond, maximaal 1m3
• Hout
• Kadavers van kleine huisdieren
• Klein Chemisch Afval
• Kunststof afval in de speciale afvalzakken
• Oude metalen
• Papier en Karton
• Textiel
• Vlakglas
• Wit- en bruingoed
• Vloerbedekking

Niet geaccepteerd wordt:
• Afval van bedrijven
• Bouw- en sloopafval, zoals puin, zand, grind, dakbedekking etc.
• Huisvuil dat gewoon in de grijze container kan
• Meer dan 1 m3 grond of zichtbaar verontreinigde grond
• Meer dan 100 kilo asbesthoudend materiaal
• Volle groene en grijze minicontainers

Bijzonderheden: 

De gemeente heeft een Milieupas verstrekt aan iedere inwoner
van de gemeente Barneveld die afvalstoffenheffing
betaalt. Met deze milieupas kan men, zonder beperkingen,
grof restafval en tuinafval brengen naar milieustraat Otelaar.
Op Milieustraat Otelaar kunnen medewerkers altijd naar uw
Milieupas en identiteitsbewijs vragen. De Milieupas staat
geregistreerd op huisadres en hoort bij de woning. Draag
bij verhuizing de Milieupas aan de nieuwe bewoners over.
Leg bij verhuizing de Milieupas bijvoorbeeld in de meterkast.

Locatie