Milieustraat Oostzaan

Gemeente: 

Oostzaan

Locatie

Skoon 1
1511HV Oostzaan
Phone: 075 655 35 35
NL

Openingstijden: 

Maandagavond 18:30 - 20:00 uur

Donderdagochtend 9:30 - 11:00 uur

Zaterdagochtend 9:00 - 11:00 uur

Afvalsoorten: 

Bij het afvalinzamelstation kunt u extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt die niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Te denken valt aan:
•Extra groenafval in de zomermaanden;
•Klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven);
•Bouwpuin;
•Asbest (mits goed verpakt);
•Plastic;
•Hout;
•Huisraad;
•Bruin- en witgoed.

Bijzonderheden: 

De milieustraat is bedoeld voor inwoners/particulieren van Oostzaan .
Bovengenoemde soorten afval kunt u kwijt tot 1 kubieke meter.

Het aanbieden van bedrijfsafval op de werf is niet toegestaan.
Bedrijven dienen hiervoor een aparte overeenkomst te sluiten met een particuliere afvalinzamelaar.
Ook bedrijven die verbouwingen uitvoeren voor inwoners van Oostzaan moeten voor het afval dat vrijkomt zelf een container huren.

Locatie