Milieustraat Damwoude

Gemeente: 

Noardeast-Fryslân

Locatie

Kooilaan 2
9104 AA Damwoude
Phone: 0900-2100215
NL

Openingstijden: 

Verwijderd op verzoek van Noardeast-Fryslân.

Afvalsoorten: 

Bij de milieustraat kunt u extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Daarbij kunt u denken aan:

extra groenafval in de zomermaanden
klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven)
bouwpuin
asbest (mits goed verpakt)
huisraad
bruin- en witgoed
Vlakglas
herbruikbaar textiel
tuinafval
elektrische apparaten
Vet en olie
gasflessen
tuinmeubelen
auto accu
personenwagenbanden
puin en sloop afval
dakleer
hout
gipsplaten
grond en zoden

Locatie