Milieupark Trekkersveld

Gemeente: 

Zeewolde

Locatie

Industrieweg 41
3899 AT Zeewolde
NL

Openingstijden: 

Iedere woensdag- en vrijdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur;
Iedere zaterdag tussen 09.00 en 15.00 uur.

Afvalsoorten: 

Bij de milieustraat kunt u extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Daarbij kunt u denken aan:
extra groenafval in de zomermaanden
klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven)
bouwpuin
asbest (mits goed verpakt)
huisraad
bruin- en witgoed

Bijzonderheden: 

Wat heb ik nodig?
De milieupas en een geldig legitimatiebewijs.
HVCgroep is de beheerder van het afvalbrengstation.

Locatie