Milieupark Ermelo

Gemeente: 

Ermelo

Locatie

Tolweg 9
Ermelo
NL

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag van 07.30-17.30 uur
zaterdag van 09.00-12.00 uur

Afvalsoorten: 

Bij de milieustraat kunt u extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Daarbij kunt u denken aan:
•extra groenafval in de zomermaanden
•klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven)
•bouwpuin
•asbest (mits goed verpakt)
•huisraad
•bruin- en witgoed

Bijzonderheden: 

Op zaterdag is het milieupark alleen open voor particuliere inwoners van Ermelo. Er geldt een legitimatieplicht!
Ieder jaar ontvangt elk huishouden in Ermelo de afvalwijzer. In de afvalwijzer vindt u informatie over alles wat met afval te maken heeft.
Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat.
De milieustraat is vooral bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.

Locatie