Gemeentewerf Ferwerderadiel

Gemeente: 

Noardeast-Fryslân

Locatie

Kleasterwei 41
9172 GN Ferwert
Phone: 0518 41 88 63
NL

Openingstijden: 

Verwijderd op verzoek van Noardeast-Fryslân.

Afvalsoorten: 

- Grof vuil
- Groen afval en stobben
- Autobanden
- Bouw- en sloopafval
- Asbest
- Klein chemisch afval (KVA)
- Afgewerkte olie
- Grof tuinafval