Afvalinzamelstation Volendam

Gemeente: 

Edam-Volendam

Locatie

Julianaweg 137
Volendam
NL

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag 07.30-11.45 uur en 13.00-16.15 uur;
maandag-, woensdag-, en vrijdagavond 18.00-19.15 uur;
zaterdag 08.00-11.45 uur.

Afvalsoorten: 

De milieustraat is met name bedoeld voor afvalstoffen die u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval. U kunt hier extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt die niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Te denken valt aan:
•Extra groenafval in de zomermaanden.
•Klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven).
•Bouwpuin.
•Asbest (mits goed verpakt).
•Huisraad.
•Bruin- en witgoed.
•grof huishoudelijk afval
•Bouw- en sloopafval
•meubilair
•vloerbedekking
•fietsen
•bedden
•takken

Bijzonderheden: 

Voor zowel de milieustraat als de ophaalservice geldt dat u de verschillende soorten afval vooraf dient te bundelen, tevens mag het grof huishoudelijk-grof afval niet langer zijn dan 2 meter zijn en moet tevens handzaam zijn omdat al het afval gescheiden moet worden aangeleverd.
Het is voornamelijk bedoeld voor particulieren.

Locatie