Afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid

Gemeente: 

Groningen

Locatie

Electronstraat 2
9743AH Groningen
Phone: 050 312 40 60
Fax: 050 360 08 16
NL

Email algemeen: 

Openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag 10:00 - 16:30 uur
Zaterdag 10:00 - 15:00 uur

Afvalsoorten: 

klein gevaarlijk afval (vroeger: klein chemisch afval)
papier
glas
metaal
textiel
takken en snoeiafval
bouw- en sloopafval (slechts in zeer kleine hoeveelheden)
asbest, stofdicht en in plastic verpakt
hout
plaatmateriaal
planken
takken
schoon puin (bijvoorbeeld bakstenen, trottoirtegels en niet-geglazuurde dakpannen)
plastic (kunststof)
autobanden (schone banden zonder velg zijn gratis in te leveren!)

Bijzonderheden: 

Belangrijke regels:
-Deze regels gelden alleen voor inwoners van de gemeente Groningen.
Chemisch afval, ijzer, flessenglas en papier kunt u altijd gratis brengen, evenals elektrische apparaten.
Onze medewerk(st)ers kunnen u om een legitimatiebewijs vragen om vast te stellen of u in de gemeente Groningen of Ten Boer woont.
U kunt aan de balie van het afvalbrengstation alleen betalen met PIN.
Op het afvalbrengstation dient u de aanwijzingen van het dienstdoende personeel strikt op te volgen.
U deponeert het afval in de daarvoor bestemde bakken. Dit is met borden aangegeven. Bij twijfel kan het personeel u informeren.
Denkt u bij het deponeren van het afval in de bakken aan de opstaande rand van het losperron. Gooi het afval voorzichtig in de bakken. Let op: Valgevaar! Daarom moeten kinderen tot 13 jaar tijdens het lossen in de auto blijven! Zij mogen beslist niet meehelpen met het lossen van het afval.
Als u meer dan één woning bezit waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, verzoeken wij u vriendelijk bij uw eerste bezoek aan het afvalbrengstation ons hiervan in kennis te stellen.

Bovenstaande regels en voorwaarden gelden niet voor bedrijfsafval.

Inwoners van de gemeenten Groningen en Ten Boer mogen maximaal vier keer per kalenderjaar gratis grofvuil naar een afvalbrengstation brengen. Brengt u vaker dan vier keer per jaar grofvuil, dan moet u daarvoor betalen.

U dient zich netjes te gedragen op het terrein. Bij ongepast gedrag kunnen wij u toegang ontzeggen of de politie inschakelen.

Locatie