Afvalbrengdepot Castricum

Gemeente: 

Castricum, Bakkum

Locatie

Schulpstet 17
1901 JH Castricum
NL

Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag 08.30 - 15.45 uur
zaterdag van 09.00 - 13.00 uur
zondag gesloten

Afvalsoorten: 

Extra groenafval in de zomermaanden.
Klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven).
Huisraad.
Bruin- en witgoed.

tegen betaling:
Asbest.
Bielzen en hout
Bouw- en sloopafval.
Puin
Dakleer en dakgrind
Autobanden

Bijzonderheden: 

toegang uitsluitend met geldige pas
bedrijfsmatig afval wordt geweigerd
betreden van het terrein in voor eigen risico
aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd
bij het niet naleven van de regels wordt de toegang geweigerd
op het terrein is de wegenverkeerswetgeving van toepassing
afval dient in de daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd
bouw- en sloopafval kan alleen worden gebracht als er vooraf wordt betaald met pin-pas of chip
het depot is toegankelijk voor personenauto's, al of niet voorzien van een aanhangwagen en voor kleine bestelwagens; vrachtwagens en tractoren worden niet toegelaten
de gemeente is niet aansprakelijk voor enige schade opgelopen op dit terrein

Het betalen van stortkosten voor asbest, bouw- en sloopafval, kan alleen met een pin-pas of chip.
Het ingezamelde afval wordt door de gemeente afgevoerd naar speciale verwerkingsbedrijven die voor recycling of vernietiging zorgen.
Afval van bedrijven word geweigerd.

Locatie