Aanbiedstation 's Heerenberg

Gemeente: 

Montferland

Locatie

Nijverheidsstraat 12
7041 GE 's-Heerenberg
Phone: 0316 - 595 555
NL

Openingstijden: 

Dinsdag t/m/ vrijdag van 12.30 uur – 16.30 uur, op zaterdag van 09.00 – 15.00 uur. (Maandag gesloten)

Afvalsoorten: 

Bij de milieustraat kunt u extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Daarbij kunt u denken aan:
•extra groenafval in de zomermaanden
•klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven)
•(bouw)puin
•asbest (mits goed verpakt)
•huisraad
•bruin- en witgoed
•hout
•gipsplaten
•grof tuinafval
•grond
•dakleer
•metaal
•textiel
•glas
•papier

Bijzonderheden: 

Lever uw afval gescheiden in bij de milieustraat.
Neem uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs) mee!
Het inleveren is tegen betalen, de tarieven kunt u vinden in de afvalkalender.